Vítejte na modré vlně


Vítejte na rozšířených – specializovaných internetových stránkách
Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha.


K založení této domény třetího řádu modry.kf0015.cz jsme byli vedeni snahou o soustředění všech poznatků o modrých výplatních otiscích na jedno místo a vytvoření jakési databáze otisků se všemi dostupnými informacemi, včetně ukázek otisků, jak se nám daří je získávat za přispění členů a přátel našeho klubu, jakož i dalších návštěvníků našeho webu.


Věříme, že se dobře zorientujete v možnostech, resp. odkazech, které Vám předkládáme jak v naší nabídce na horní modré liště, tak napravo od tohoto textu v přehledu příspěvků a rubrik.


Zejména bychom chtěli upozornit na odkaz „Databáze otisků“ na uvedené horní liště, odkud se postupně dostanete na licenční řady L87 a L97 a odtud na jednotlivé otisky dle licenčních čísel (obdoba katalogu). Budoucnost nám jistě ukáže, nakolik bude nutno naše dosavadní představy korigovat či rozšiřovat, event. odkazovat se či přibližovat ke sběratelským formám katalogů, jak jsou např. známy v tištěné podobě. Internetová aplikace však umožňuje hledání – do okénka vlevo (vpravo) nahoře vložíte zvolené slovo, licenční číslo nebo i jen jeho část (např. poslední čtyřčíslí) a na klávesnici svého počítače stisknete tlačítko Enter.


Pokud jde o náš „základní“ klubový web www.kf0015.cz, tak všechny tam dosud uveřejněné příspěvky, týkající se modrých otisků nové generace výplatních strojů NEOPOST, včetně katalogu – 2. aktualizace zůstávají zachovány a u těch nejdůležitějších, zejména u těch právě uvedených, bude doplněna poznámka o ukončení aktualizací s odkazem na nově zavedenou rozšířenou část klubového webu, kde se právě nacházíte.


logo_cerne_300_obalka_modra_cely_text_vpravoNicméně další aktualizaci „klasického“ typologického katalogu s přehledem modrých otisků podle poštovně historického hlediska, respektující dosavadní sběratelský přístup, bychom rádi opět, s určitým odstupem či za určité uzavřené období uveřejnili a event. podpořili jeho knižní vydání.

Naše rozšířené webové stránky už nyní obsahují vše, co bylo k této sběratelské specializaci sděleno na našem hlavním webu. Stojí však před námi mnoho další práce, úvah a rozhodování v této nastoupené cestě. Již nyní jsme však přesvědčeni, že náš počin přivítáte s potěšením a budete se sem rádi vracet.

Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha