Použité zkratky


Zkratka Význam zkratky
MVO Modré výplatní otisky
OU oprávněný uživatel
L81 použitá licence výplatního otisku L81xxxxxx
L87 použitá licence výplatního otisku L87xxxxxx
L87X použitá licence výplatního otisku L87xxxxxx (bez označení uživatele)
L88 použitá licence výplatního otisku L88xxxxxx
L97 použitá licence výplatního otisku L97xxxxxx