Datamatrix – popis jednotlivých polí

A. Parametry digitálního otisku výplatného stroje

  • celkový rozměr otisku: délka 54 mm, výška 24 mm
  • barva otisku tmavá (např. modrá, černá)
  • rozlišení tisku v rozmezí 300-600dpi
  • soubor údajů obsažený v otisku včetně 2D kódu je jedinečný

Digitální známka


B. Obsah otisku výplatního stroje

Identifikace poštovního operátora
Neměnné definované logo České pošty vycházející z logo manuálu ČP

Datum podání „01.08.2012“
Proměnná informace, která určuje den frankování, resp. podání zásilky. Informace o datu je přenesena do 2D kódu.

Hodnota výplatného „000.00“
Proměnná informace o částce za použité poštovní služby dle příslušných kategorií a váhy z aktuálního ceníku. Informace o ceně a váze zásilky je přenesena do 2D kódu.

Produktový kód zásilky „MMM“
Proměnná informace reprezentující produktovou skupinu a službu vycházející z číselníku produktů. Informace o kódu je přenesena do 2D kódu. Pro označení kódu zásilky lze použít kombinaci max. 3 alfanumerických znaků.

Licenční číslo výplatního stroje „L12345678“
Jednoznačný a neměnný údaj přiřazený ČP konkrétnímu výplatnímu stroji. Slouží jako jednoznačný identifikátor pro celou řadu administrativních, ekonomických a smluvních vztahů mezi klientem a ČP. Informace o licenčním čísle je uložena v 2D kódu.

Počítadlo zásilek „#00 000 008“
Proměnná informace o počtu zásilek vyplacených od uvedení výplatného stroje do provozu. Registr zaznamenává pouze otisky, které mají uvedenou hodnotu výplatného. Informace o hodnotě z kumulativního registru je přenesena do 2D kódu.

Podací pošta a PSČ „Brno 19, 619 00“
Neměnný údaj o podací poště navázaný na „Dohodu“ s Uživatelem výplatního stroje (max. 3 řádky obsahující 15 znaků).

2D – datamatrix code
2D – datamatrix code obsahuje řetězec zakódovaných informací sloužící pro kontrolu a autenticitu informací o zásilce.

2 komentářů k “Datamatrix – popis jednotlivých polí

  1. Ivan Leiš

    DODRŽUJME OFICIÁLNÍ NÁZVOSLOVÍ

    V poslední době mne silně znepokojilo odchýlení používaných termínů od oficiálních, ať již navázaných na oficiální normy či od schválené filatelistické názvosloví, a příklon k filatelistickému slangu a zjednodušeným či zkratkovitým výrazům. Je to zejména v souvislosti s novým fenoménem ve světě našich výplatních otisků – modrých digitálních.

    Dochází k tomu nejen mezi filatelisty, ale zejména v prezentaci a propagačních materiálech generálních zástupců výrobců. U nás se objevují termíny jako “ digitální známka“ pro výplatní otisk, „frankovací stroj“ pro výplatní stroj, „hodnota výplatného“ pro výplatní hodnotu, „podací pošta“ pro dohlédací poštu a jiné odchylky. Doplňuji, že otisk není „výplatný otisk“, ale „výplatní otisk“.

    Vše by se mělo odvíjet od poštovního řádu a norem specifických i nadřazených (pro modré otisky je to těžce hledatelná norma ČP 186389/2014/PRM). Sběratelům doporučuji, aby používali oficiální termíny v zájmu dorozumění. Pokud vycházejí z oficiálních dokumentů České pošty či generálních zástupců výplatních strojů na našem území, které přenášejí germanismy a anglicismy do češtiny z originálních firemních dokumentů, radím se přidržet oficiálního názvosloví. Pokud se vyskytne i v oficiální normě Ćeské poště chybný termín, je víc než záhodné na něj upozornit s cílem tento termín změnit.

    Jinak bychom se obloukem mohli ocitnout u „frankotypů“, „mankolistů“ a „štočků“, což snad nebudeme chtít….

  2. Nové výplatní otisky - nová terminologie

    Nové digitální výplatní otisky v modré barvě změnily nejen systém fungování výplatních strojů, ale razantně zasáhly i do vzhledu výplatních otisků z pokročilé digitální doby. Ruku v ruce vznikl problém s terminologií, která by měla kopírovat nový vývoj. Došlo nejen ke změně zajetého klišé a obsahu denních a výplatních razítek výplatního otisku, ale i jeho formy a uspořádání, na které jsme byli dlouhá léta zvyklí. Takže nejen barva, ale změnil se kromě jiného i název státu na název poštovního operátora. Denní a výplatní razítko se slilo v jeden soubor či celek údajů. Jen označení uživatele stroje (nikoliv již oprávněného) s dalšími změnami zůstalo v otisku jako dřív.

    Pro modrý otisk se objevují obskurní názvy jako „datamatrix“ či „výplatní otisk s QR kódem“. Zúčastněné subjekty stále více používají výraz „digitální známka“ či „frankovací stroj“.

    K problému terminologie se vyslovuji na mém osobním webu https://www.historiapostalis-etc.cz příspěvkem do diskuze na téma „Terminologie nových digitálních výplatních otisků“ zveřejněného 12. 5. 2020. Zde najdete i návrhy nových definic pro nové otisky.

    Domnívám se, že by se i v tomto případě mělo vycházet z platných norem státu i řádu a pravidel operátora České pošty s.p. a sjednotit výraziva a definice tak, abychom si rozuměli. Vždyť správný odborný jazyk, toť základ dorozumění.

    To, že se to lehce řekne, hůře provádí i váhání našich německých kolegů, které soubor otisků nazývají sice jako výplatní otisk, aled část s údaji jako „Postwertzeichen“. Američtí kolegové mají na celý soubor údajů v četně 2D DataMatrixu výraz – „frank“ !výplatní razítko“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..